S bázní a chvěním, uvádějme za skutek své spasení...


Psychologické disciplíny

17. ledna 2009 v 1:00 | Silarael |  Psychologie
celý článek --->

Základní
Mají nejobecnější charakter, jsou teoretické.
 • obecná psychologie - přináší obecné poznatky o psychice člověka, studuje chování, motivaci i prožívání, má význam při zpracování základních teoretických otázek
 • psychologická metodologie - řeší problémy, které souvisí s pochopením metodologických přístupů (výzkumných projektů a teorií) a jejich užití v psychologii
 • dějiny psychologie - vývoj psychologického myšlení během času od nejstarších dob
 • sociální psychologie - zabývá se vlivem společenských faktorů a vzájemné společenské interakce na lidskou psychiku
 • psychopatologie - zájem o změny (chorobné) psychických jevů, které vychází z různých příčin (společenských, neurologických, endokrinologických, etc.)
 • psychologie osobnosti - struktura, vývoj a dynamika osobnosti
 • vývojová psychologie - studuje fylogenetický (dějiny lidstva) i ontogenetický (život jednotlivce) vývoj lidské psychiky, sleduje změny psychiky od početí do smrti
 • biologická psychologie - zkoumá vzájemné vztahy mezi tělesnými a psychickými procesy
 • psychologie životního prostředí (také environmentální psychologie) - zaměřuje se na vzájemné vztahy mezi životním prostředím, lidským vnímáním, chováním a prožíváním
Aplikované
Zkoumají psychické jevy, které se projevují v souvislosti s určitou praxí, podávají však jen obecnější poučky, které je nutno užít (aplikovat). Oborů aplikované psychologie je velké množství, dalo by se říci, že na skoro každý obor lidské činnosti by šla použít aplikovaná psychologie. Zde jsou jen některé.
 • kognitivní psychologie - zkoumá způsob vnímání a zpracování informací dodaných smyslovými orgány
 • forenzní (soudní) psychologie - zájem o chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem (např. přístup k výslechu svědků)
 • poradenská psychologie - napomáhá v lepší orientaci při složitějších životních situacích, vychází z lepšího poznání sebe sama, usiluje o optimalizování rozvoje lidské osobnosti
 • klinická psychologie - stará se o diagnózu, terapii i prevenci duševních poruch a chorob, zabývá se vztahem lékaře a pacienta, i pacienta k nemocnici
 • pedagogická psychologie - zkoumá psychologické základy, činitele a zákonitosti výchovy, vzdělávání a vyučování
 • inženýrská psychologie - zabývá se konstrukcí strojů a strojních zařízení ve vztahu člověku, který má daný nástroj obsluhovat
 • psychologie práce - otázky bezpečnosti práce, pracovní kolektiv, studuje vliv pracovního prostředí na pracovní výkon
 • vojenská psychologie - zabývá se podmínkami výcviku vojáků, interpersonálními vztahy v armádě, zkoumá odolnost vůči zátěži v podmínkách válečných konfliktů, potažmo chování celých vojsk (armád) na bitevním poli, matení nepřítele, diverze a jejich psychologické dopady na civilní obyvatelstvo
 • psychologie reklamy - efektivita jednotlivých druhů reklam, užití barev, log a značek a jejich působení na koncového uživatele (zákazníka)
 • psychologie trhu - výzkum trhu, rozhodování spotřebitelů, souvisí s psychologií reklamy
 • psychologie sportu - zabývá se tréninkem, vlivem psychyky na výkonnost sportovce, osobností trenéra apod.
 • psychologie konfliktu - střetnutí dvou, nebo více protikladných tendencí či sil, usilující o tutéž věc s přibližně stejnou motivační valencí, bývá provázena emočními a pocitovými jevy
 • lékařská psychologie - zabývá se působením lékařské péče na psychiku člověka
 • politická psychologie - zabývá se mimo jiné uměním vyjednávat, přesvědčovat a řešit konflikty
 • kosmická psychologie - kosmonaut a psychologie, psychologická podpora při dlouhodobých vesmírných projektech. Dlouhé odloučení člověka od ostatních lidí, problémy samoty, vypořádání se s nebezpečím, atd. ...
 • manažerská psychologie - zaměření na manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti (umění vedení kolektivu atd.)
 • psychologie zdraví - aplikace psychologie na oblast osvěty zdraví a zdravého životního stylu a prevencí. Nápomoc trpícím a nevyléčitelně nemocným. Snaha o prožití kvalitního a zdravého života od narození po smrt.
 • psychologie umění -
 • psychologie dopravy -
 • policejní psychologie -
Speciální
Mají specifický předmět zkoumání, odvozují se od základních a aplikovaných disciplín.
 • psychometrie - zabývá se konstrukcí testů, měření mentálních schopností, testy inteligence
 • farmakopsychologie - sleduje účinky chemických látek, drog, léků, atd. na psychiku
 • zoopsychologie - zabývá se psychikou zvířat různého stupně vývoje
 • biopsychologie - shromažďuje poznatky o biologicko-fyziologické determinaci psychiky
 • psycholingvistika - zajímá se o vztahy mezi myšlením a řečí a lidí
Reference
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. [s.l.] : Academia, 2004.
HAYES, Nicky. Aplikovaná psychologie. [s.l.] : Portál, 2003.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.